Blåsinstrument

blåsinstrumentBlåsinstrument är musik som man spelar med munnen och blåser i för att bilda ljud. Det finns väldigt många blåsinstrument och de är även i olika material. Dessa typer av instrument är bland de första instrument man lär sig då många lär sig spela blockflöjt i skolan.

Blåsinstrument i klassisk musik

När det kommer till klassisk musik så är blåsinstrumenten oerhört viktigt eftersom de kan ge en stor variation av ljud beroende på vilket instrument det är. En klassisk orkester använder sig av många olika typer av blåsinstrument så som trumpet, tvärflöjt, klarinett och många fler. Det går inte att göra en lista på alla blåsinstrument eftersom det finns väldigt många och i olika storlekar. Man kan mer eller mindre hitta alla i klassisk musik även om givetvis inte alla används på samma gång och i samma stycken.

Jazz

Jazzmusik skulle inte existera utan saxofonen och en saxofon är ett blåsinstrument. Det är ett instrument som har tagit många med storm och har skapat en helt egen musikkategori som har blivit stor i hela världen även om den på senaste tiden inte räknas som den största musikkategorin.

Inhemska folkslag

Många folkslag använder sig av blåsinstrumenten för att göra musik och den vanligaste formen är någon form av flöjt. Från början var de skapade av olika material som fanns tillgängligt i trakten folken kom ifrån. I Kina var flöjt gjord av bambu väldigt populärt och i Sydamerika använde man andra material för att skapa de blåsinstrument man behövde.

Blåsinstrument i spelmusik

När det kommer till att skapa spelmusik så är givetvis blåsinstrumenten väldigt viktiga och användas i väldigt stor grad. När musiken sedan går ut och blir konserter så är blåsinstrumenten ännu viktigare för att få fram alla toner och nyanser som finns i spelen. Även när man vill skapa speciella spelljus i musikform så är det oftast olika former av instrument som används då det stora utbudet av instrument skapar olika toner och ljud.