Gitarr och bas

gitarrGitarr och bas är stränginstrument som är väldigt viktiga vid skapandet av musik och används väldigt ofta när det kommer till att ge liv åt datorspelsmusik. Vanligt är att artister tar sin populäraste musik och komponerar den med bara gitarr som instrument.

Gitarr

Gitarr är ett stränginstrument som har en en resonanslåda med en oftast rundad botten och en hals som har greppbräda och strängar. Det finns huvudsakligen två olika varianter av gitarr: elgitarr och klassisk (akustisk) gitarr.

Vid skapandet av musik kan båda gitarrvarianterna användas och många stora band har två gitarrister, där deras roll är att skapa olika gitarrljud. Att ha enbart en gitarrist är inte ovanligt men två är det vanligaste.

Bas

En elbas eller basgitarr är ett elektriskt och elförstärkt stränginstrument vars signal återges genom en basförstärkare och högtalare. Utan att koppla basen till en högtalare eller basförstärkare får man inte mycket ljud i instrumentet.

De flesta band har enbart en basist, trots att man i större sammanhang som till exempel vid klassiska konserter kan ha flera. Basistens jobb är i regel lite enklare och mindre avancerat än vad det är för en gitarrist men det beror samtidigt mycket på artisten som spelar instrumentet och vad man vill få ut av det. Basens främsta uppgift är att matcha trummornas rytm.

Både basen och gitarren är instrument som de flesta känner till och gitarren är ett instrument som antagligen de flesta har provat att spela på. Bas och gitarr är båda väldigt viktiga när det kommer till att skapa musik och även om de kan se likvärdiga ut så är de helt olika och har olika uppgift. Båda instrumenten används vid skapandet av musik och man kan idag höra exempelvis datorspelsmusik som komponerats enbart på ett sträng instrument. I takt med att datorspelsmusik blir allt populärare så blir även instrumenten ett viktigare inslag.