Ramus musik i Luleå

Ramus Musik var en musikbutik i Luleå som var specialiserade på ljud, ljus, musik och instrument. Företaget fanns också i Piteå och hade tre butiker där. Dock gick företaget i konkurs i mars 2015 och man hoppades att någon ville köpa upp hela verksamheten inklusive varor men inga uppgifter finns om så skedde.

Ramus Musik finns i mångas minne

Butiken Ramus Musik som fanns i Luleå och Piteå finns i mångas minne och många har barndomsminnen därifrån. Allt från att ha köpt sitt första instrument där till att mer regelbundet besöka butiken. Ramus Musik har funnits sedan 1960-talet och har haft samma ägare så blev det mer än en vanlig musikbutik. När företaget senare gick i konkurs så blev många ledsna eftersom de hade så många minnen därifrån och för att butikerna var viktiga för de städer de fanns i.

Förhoppningar

ramus musikDet går bara att hoppas på att Ramus Musik blev uppköpt och att någon driver butikerna eller butiken. Tyvärr är ödet som drabbade Ramus Musik något som drabbar många företag idag. Handeln online har satt många företag i konkurs, framförallt företag och butiker med ett speciellt ämne så som musikinstrument. Delvis för att det för många är smidigare att handla online och för att man kan få ett billigare pris. Samtidigt så har musik utövandet bland svenska ungdommar avtagit och man köper inte musikinstrument i den utsträckning man gjorde förr. Därför är det viktigt att man stöttar sina små lokala butiker så att man får behålla dem, då de är viktiga för staden och för framtida generationer.

Det är många som hoppas att Ramus Musik på något vis ska återuppstå och ge musiken nytt liv i både Umeå och Piteå. Det finns även andra liknande butiker runt om i landet som kämpar på och är rädda för att gå i konkurs.